External Links: Online Repository

M.
Sc.
M.
Sc.
Master of Science (M.
Sc.) in Informatics and Communications Specialization in Computational Intelligence and Digital Media School of Informatics.

Faculty of Sciences Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

Thessaloniki (Hellas) Thesis Title: Adversarial Face De-identification.
Paper Citation: E.
Chatzikyriakidis, C.
Papaioannidis and I.
Pitas, “Adversarial Face De-Identification,” 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Taipei, Taiwan, 2019, pp.
684-688.
External Links: Online Repository.
Institutional Repository.

Serious gaming op de TU Eindhoven

Serious gaming op de TU Eindhoven.
TU Eindhoven.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit

gespecialiseerd in engineering science & technology.
Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan: Science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility.
Science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven.
Science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs.

Op de TU Eindhoven wordt gebruik gemaakt van de serious games van BitPress Educatie

Serious games, management games en simulaties verbinden de theorie met de praktijk in een vereenvoudigde weergave van de realiteit.
In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen in bepaalde situaties.
Bovendien zijn serious games ”fun-to-do” en bij uitstek geschikt voor toepassing bij events, open dagen, kennismakings- en introductie-activiteiten.
Heeft u vragen over het toepassen van serious gaming in uw organisatie.
Of heeft u zelf ideeën over het gezamenlijk ontwikkelen van een serious game.

Neem dan contact op met Joost Schouten: 020-7702265 of

© 2020 • • © 2020 • •.